Svoz odpadů města Přeštice

Zde najdete informace o svozu odpadů (četnost, nádoba, období) z vaší adresy. Z nabídky níže vyberte městskou část a v následujícím okně zadejte své číslo popisné nebo evideční. Nemáte-li přidělené popisné nebo evidenční číslo, zadejte parcelní číslo.

Přeštice

Skočice

Zastávka

Žerovice